Som DagensPS.se har rapporterat om de senaste månaderna har det blåst rejält i toppen på svenska myndigheter. I februari sparkades Skatteverkets Ingemar Hansson, i höstas tvingades samtliga tre riksrevisorer lämna – och ersattes av generaldirektörer från Statistiska centralbyrån, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statskontoret – och i oktober slutar Eva Håkansson efter att ha sagt upp sig från jobbet som Ekobrottsmyndighetens högsta chef.

ANNONS

Sällan har behovet av rekrytering varit större för svenska statliga myndigheter, konstaterar SvD Näringsliv som bland annat talat med statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg.

”Det är många vakanser på stora och tunga myndigheter. Det betyder att regeringskansliet borde ha mycket att göra /…/ Det är inte bra att stora myndigheter inte har sin ordinarie chef på plats”, säger hon och syftar på toppchefernas roll att genomföra regeringens politik.

Sammanlagt står tio chefsstolar tomma på svenska myndigheter men så sent som i dagarna presenterades bland andra Mikael Ribbenvik som ny generaldirektör för Migrationsverket.

MISSA INTE: Skatteverkets boss får sparken [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Uppror på myndigheten: ”Lappar i korridorerna” [DagensPS.se] >