Postnord har enligt ett pressmeddelande utsett tillförordnade vd:n Annemarie Gardshol till permanent vd och Peter Kjaer Jensen till vice vd i bolaget.

ANNONS

Annemarie Gardshol började på Postnord 2012 och har innehaft ett flertal chefspositioner inom företaget, bland annat som vd Postnord Strålfors Group och Chief Strategy Officer.

Hon har även haft ledande befattningar inom Gambro och arbetat som managementkonsult vid McKinsey & Company.

Peter Kjaer Jensen har varit del av koncernen sedan 2014 är och är sedan juni 2016 chef för den danska verksamheten och den som lett den stora transformationen av brevverksamheten i Postnord Danmark.

Dessförinnan var han chef för affärsområdet e-Commerce & Logistics.

ANNONS
ANNONS

Annemarie Gardshol och Peter Kjaer Jensen kommer även fortsättningsvis att vara kvar i sina respektive roller som ytterst ansvariga för Postnord Sverige och Postnord Danmark.