DagensPS har intervjuat Basel, 25, som är nyanländ från Damaskus i Syrien.

ANNONS

Han har bara varit i Sverige i två år men har redan lyckats lära sig svenska på egen hand och bli toppsäljare.

Framgången har han fått, säger han, tack vare en bra inställning och attityd till att vilja utvecklas och anpassa sig efter nya förutsättningar; det vill säga att lära sig det som krävs för att ta sig fram i ett nytt land.

Redan under första tiden, när Basel bodde på flyktingförläggningen, ville han inte slösa bort tid på att sitta och spela kort och/eller lyssna på musik hela dagarna. Han började i stället målmedvetet studera svenska, bland annat via Youtube, sex-sju timmar per dag.

”Jag insåg direkt när jag kom hit att språket var viktigt om jag snabbt skulle kunna få jobb och komma in i det svenska samhället, så därför ville jag inte vänta tills jag fick gå en kurs. Numera kan man lära sig det mesta på nätet, vilket var en stor fördel i min situation.”

Han lärde sig inte bara språket utan han är nu etta på listan över bästa säljare, i hård konkurrens av 150 andra toppsäljare, på Key Solutions i Göteborg.

Ingen dålig prestation från någon som flytt från krig och inte har bott här i Sverige särskilt länge.

ANNONS
ANNONS

”Jag vill nu själv ge tillbaka allt jag kan, både till landet som jag fick möjlighet att bo i och företaget som valde att anställa mig trots att jag inte hade några säljerfarenheter med mig i bagaget. För mig handlar det om respekt”, säger Basel till DagensPS.

Det han fick vara med om i kriget i sitt hemland har han i dag lämnat bakom sig. Han blickar i stället framåt och sätter hela tiden upp nya prestionsmål för sig själv.

”Jag är visserligen nöjd och känner stor tacksamhet inför vad jag har åstadkommit hittills, samtidigt kommer jag alltid att kämpa för att bli ännu bättre på mitt jobb och nå nya mål.

Basel är en otroligt glad och positiv ung man som gärna vill vara en förebild för andra som kommer hit. Han anser att det finns många jobb om man är villig att jobba hårt, är villig att lära sig och har rätt inställning.

”Har man rätt attityd kan man nå hur långt som helst”, försäkrar Basel.

Fakta/arbetslöshet nyanlända

•Andelen arbetslösa bland utrikesfödda låg 2016 på 15,1 procent, vilket är dryga 11 procentenheter högre än för inrikesfödda (3,9 procent).

ANNONS
ANNONS

• I slutet på april var arbetslöshetsnivån för inrikes födda 4,0 procent, jämfört med 22,1 procent bland utrikes födda.

• 2015 sökte cirka 163.000 människor asyl i Sverige, enligt Migrationsverket. De flesta som sökte asyl kom från Syrien, Afghanistan och Irak.

•I januari 2017 var 72.581 personer inskrivna i etableringsuppdraget. Det kan jämföras med januari året innan då siffran var omkring 55 000, av de inskrivna var 58 procent män och 42 procent kvinnor.

Källor: Migrationsinfo och Arbetsförmedlingen