Krisen i Ericsson tynger fastighetsmagnaten Fredrik Lundberg.

ANNONS

Fastighetsjätten Lundbergs redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre rörelseresultat.

Bolaget tyngs dock av att man är storägare i Ericsson, via Industrivärden, konstaterar Dagens Industri. Tidningen intervjuar finansmannen Fredrik Lundberg och ifrågasätter ägandet efter telekomjättens långvariga kräftgång.

”Det är naturligtvis inte bra att äga aktier i bolag som underpresterar och det är inte det vi vill göra, men ibland kan det bli så. Ericsson är ett exempel på det och vi är inte alls nöjda med utvecklingen i Ericsson /…/ Nu är vi aktieägare i Ericsson och vi ser det som viktigt att få bolaget på rätt köl igen. Sedan får vi se vad som händer på längre på sikt”, säger han till tidningen.

Vidare framgår det i rapporten att omsättningen uppgick till 5 400 miljoner kronor (4 999), en ökning med 8 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 3 559 miljoner kronor (2 377), med en rörelsemarginal på 66 procent.

Resultatet före skatt var 3 499 miljoner kronor (2 282). Resultatet efter skatt blev 2 899 miljoner kronor (2 022), en ökning med 43 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 16,15 kronor (10,31), vilket innebär en ökning med 57 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 593 kronor per 30 juni, mot 546 kronor per aktie den 31 december 2016. Den 21 augusti 2017 var motsvarande värde 575 kronor per aktie. Per den 15 maj var substansvärdet 613 kronor.

Lundbergs, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning5 4004 9998,0%
Rörelseresultat3 5592 37749,7%
Rörelsemarginal65,9%47,5%
Resultat före skatt3 4992 28253,3%
Nettoresultat2 8992 02243,4%
Resultat per aktie, kr16,1510,3156,6%