Superentreprenören är bunden att uppnå vissa mål vad gäller resultatet och lönsamheten.

ANNONS

Tesla har lagt fram en ny kompensationsplan för sin vd Elon Musk, uppges det i ett pressmeddelande.

Det är en tioårig kompensationsplan som kräver att Tesla når vissa ställda milstolpar för att Elon Musk ska kunna dra nytta av den.

Det övergripande målet är att Tesla måste nå ett marknadsvärde på 650 miljarder dollar för att Elon Musk ska få full kompensation. I samband med ökningen av marknadsvärdet kommer Elon Musk nämligen att bli tilldelad optioner i elbilstillverkaren.

De första optionerna kommer att ges till honom när Tesla når 100 miljarder dollar i marknadsvärde. Därefter kommer han att tilldelas ytterligare optioner för varje 50 miljarder dollar i marknadsvärde som Tesla uppnår. Totalt handlar det alltså om tolv rundor av optioner som kan bli tilldelade Elon Musk om Tesla når upp till 650 miljarder dollar i marknadsvärde.

Tesla har idag ett marknadsvärde på nära 59 miljarder dollar baserat på måndagens stängning.

Utöver ökningen av marknadsvärdet är Elon Musk också bunden att uppnå vissa mål vad gäller resultatet och lönsamheten.

ANNONS
ANNONS

Om han lyckas med samtliga bedrifter kommer han att bli tilldelad optioner motsvarande en procent av det totala antalet utestående aktier i Tesla. En procent är lika med 1,69 miljoner aktier.

Under tiden som Elon Musk kommer att arbeta mot att höja marknadsvärdet och tjäna in sina optioner kommer han inte att ges någon lön eller bonus.