Kolla vad den tidigare finansministern tänker göra nu.

ANNONS

Anders Borg, tidigare Sveriges finansminister och före detta ledamot av Kinneviks styrelse, har på tisdagen valts in i Nents styrelse, enligt ett pressmeddelande.

Vidare har Henrik Clausen, vd för Bang & Olufsen, och Kristina Schauman, tidigare bland annat tillförordnad vd för Apoteket och finanschef på Carnegie och styrelseledamot i Coor, Billerud Korsnäs, ÅF och Orexo, valts in i Nents styrelse.

Nent är MTG:s planerade avknoppning av tv-verksamheten, en avknoppning som redan skulle skett men som nu väntas äga rum under första kvartalet 2019.

Valet av styrelseledamöter kommenterar Nents styrelseordförande David Chanse så här:

”Utnämningarna av dessa mycket kompetenta styrelseledamöter reflekterar Nent Groups position och möjligheter. Givet ett godkännande vid den extra bolagsstämman så förväntar vi oss nu att Nent Group noteras under det första kvartalet nästa år”.

Även Simon Duffy, ordförande i revisionskommittén och Nathalie Tydeman, ordförande i ersättningskommittén kommer sitta med i Nents styrelse, framgår det.

ANNONS
ANNONS

David Chanse välkomnar nya aktieägare inför noteringen i mars.

”Vi har under sommaren fortsatt arbetet med att dela upp MTG i två bolag och har välkomnat ett flertal nya aktieägare till följd av Kinneviks distribution av sina aktier i MTG. Uppdelningen och noteringen har för avsikt att ge våra aktieägare ett större värde och två attraktiva bolag att investera i”, säger han i pressmeddelandet.