I dag handlar ledarkollen om vänstern och det goda hatet, om Kina och USA, om The Economist och om striden kring högsta domstolen i USA. Dessutom har kulturprofilen fått sin dom.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Vänstern och hatet

DI skriver elegant om ”det goda hatet”: ”Det galna kvartsseklet porträtterades 1994 av Per Ahlmark i boken ’Vänstern och tyranniet’. Han visade med en effektiv citatapparat hur svensk vänster under 1960- och 70-talen systematiskt ursäktade eller bejakade övergrepp och våld i kommunismens namn. Relativiseringen var så långtgående att även uppenbara mördarregimer fick ett slags fri lejd i debatten.”

”Kina är inte imperialistiskt”

ETC skriver att Kina inte alls är imperialistiskt: ”Handelskriget mellan USA och Kina har nått Afrika, och det är inte svårt att se vad som ligger bakom den plötsliga amerikanska oron för de afrikanska ländernas väl och ve. Och tittar man närmare är skuldnivåerna inte alarmerande höga – i inget afrikanskt land överstiger de 100 procent av BNP. Snarare är det USA:s skräck för minskat inflytande som ligger bakom.”

Expressen ger The Economist rätt

Expressen har läst ansedda The Economist och kommit till en del spännande slutsatser: ”The Economist har formulerat ett sammanhållet program för en liberal samhällsutveckling under de närmaste årtiondena. Grunden är fortfarande den öppna ekonomin, den fria handeln, och ett öppet och fritt meningsutbyte. Men samhällskontraktet måste förnyas. I detta spelar skatterna en stor roll. Skatterna på arbete måste ned, i synnerhet för dem som tjänar minst – i stället borde kapitalskatterna höjas. Fastighetsskatterna borde omvandlas till skatter på mark – det skulle stimulera byggande och bättre utnyttjande. Tidningen tror inte på medborgarlön, av både principiella och praktiska skäl – den skulle bli våldsamt dyr – utan förordar skatterabatter för låginkomsttagare.”

DN om anklagelserna mot Kavanaugh

DN skriver om de uppmärksammade turerna kring domaren i USA:s högsta domstol: ”Nog för att utnämningar av ledamöter till USA:s högsta domstol har varit politiserade redan förut. Men striderna brukar inte utkämpas så tätt inpå ett val som den aktuella kring Brett Kavanaugh. Metoo-rörelsen har dessutom tillfört en ny dimension.”

ANNONS
ANNONS

Dagen snackis:

Den så kallade kulturprofilen döms av tingsrätten till fängelse för våldtäkt. Vi som i decennier försökt skriva om skeendet i svenskt kulturliv är inte förvånade. Mer märkligt är det att kultureliten på kultursidorna själva skriver om allt detta som om de inte vetat…