Omsättningen inom näringslivet har ökat jämfört med mätningen i september.

ANNONS

Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

För näringslivet visar måttet att omsättningen har ökat förhållandevis mycket sedan i mitten av maj. Då var omsättningstappet drygt 20 procent men det har sedan i våras halverats och är nu tio procent.

ANNONS
ANNONS

Omsättningen har även ökat något jämfört med förra undersökningen som gjordes i september.