En undersökning bland vd:ar på bolag i Sverige visar att många inte prioriterar genomförandet av sina strategier, vilket kan skapa förvirring om vad som ska prioriteras.

ANNONS

Nästan alla bolag har en strategi eller en affärsplan och framtagandet av strategin prioriteras ofta högt, 64 procent av bolagen anlitar externa managementkonsulter för att sätta mål för bolaget och utveckla en strategi.

Men, att bara ha en strategi skapar inga resultat, strategin skapar värde först när den genomförs och målen i den uppnås. Howwe Technologies har genomfört en studie som ger nya insikter i orsakerna till varför bolag inte lyckas genomföra sina strategiska initiativ.

Prioriterar inte genomförandet

Undersökningen, som gjorts bland vd:ar i medelstora till stora bolag i Sverige, visar att svenska bolag har svårt att genomföra sina strategier och att genomförandet av strategin tenderar att prioriteras lägre än framtagandet av den, något som bidrar till att strategins initiativ sällan uppnås.

Undersökningen visar att endast 38 procent av bolagen tar hjälp för att genomföra sina strategier och att bara 31 procent tar hjälp för att förankra strategin bland medarbetarna. Planer fastnar i praktiken på Powerpoint- eller Exceldokument.

Fastnar på ledningsnivå

Att bolag spenderar mycket pengar på externa konsulter som hjälper till att ta fram strategier, men inte på att genomföra strategierna, leder ofta till att strategierna fastnar på ledningsnivån utan att brytas ned till aktiviteter som de anställda utför, och till att bolagens mål inte uppnås i tid.

”Det här ett område som stått i skuggan under digitaliseringens framfart. Att lösa det med externa konsulter är dyrt och stödet centreras därför på ledningsnivå under korta perioder. I dag finns digitalt stöd för att accelerera genomförandet av strategin på alla nivåer i bolaget. Att inte prioritera och digitalisera strategigenomförandet leder till onödiga förluster av såväl tillväxt som personalens kapacitet, säger Per Forslund, President på Howwe Technologies, i ett pressmeddelande.

Medarbetare vill bidra till att uppnå mål

En undersökning gjord av MIT visar att 82 procent av alla anställda vill vara med och bidra till att företagets mål uppnås, men när strategier inte förankras och fokus på det praktiska genomförandet saknas, är risken stor att personalen i stället lägger sitt fokus på annat än målen i strategin.

ANNONS
ANNONS

De brister som Howwe Technologies undersökning visar kan få allvarliga konsekvenser för bolagen, det kan skapa förvirring om vad som ska prioriteras, skapa stress och en svag åtagandekultur samt är ineffektivt.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Fler distansarbetar från sommarstugan [Dagens PS]