Kravet på politikerna att sänka energi- och bränsleskatterna kommer från representanter för svårt trängda småföretagare inom lantbruket.

ANNONS

Att administrera fler stöd och bidrag är inte en framkomlig väg för att rädda lantbrukare som nu hukar under de skyhöga energi- och bränsleskatterna, skriver företrädare för Småföretagarnas riksförbund och Sveriges mjölkbönder i ett debattinlägg på Lantbrukets Affärstidning ATL.

De branscher som är mest utsatta uppges vara basnäringar som jordbruk, fiske, animalieproduktion och växtodling och ytterst handlar det om att ”rädda det svenska lantbruket från totalt nedläggning”, enligt debattörerna.

”Många småföretagare har en ansträngd ekonomi efter pandemin. Till det kommer att Sverige driver en politik inom viktiga områden som energiförsörjning, miljölagstiftning och beskattning av bränslen som påtagligt avviker från övriga Europa”, heter det.

Det handlar om näringens överlevnad

Nu handlar det om att försöka få företagen att överleva, enligt debattartikeln på ATL.

De föreslår att ansvariga politiker halverar elskatten från 36 öre/kwh till 18 öre/kwh.

Där till är uppmaningen att sänka dieselskatten till EU-genomsnittet och ändra lagen om reduktionsplikt till EU:s minimikrav för inblandning av importerade dyra biobränslen.

ANNONS
ANNONS

”Småföretagarnas Riksförbund och Sveriges mjölkbönder är allvarligt oroade över nuvarande situation. På kort sikt handlar det om att rädda det svenska lantbruket från total nedläggning. På lång sikt handlar det om att trygga den svenska självförsörjningen och göra det tryggt, enkelt och lönsamt att hålla svensk landsbygd levande, vilket är en förutsättning för inhemsk produktion av förnybar energi och livsmedel”, skriver Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund och Stefan Gård, ordförande för Sveriges mjölkbönder.

Läs även: LRF: Livsmedelsförsörjning hotad i Sverige [Dagens PS]