Å ena sidan talar president Xi Jinping gott om privata företag, å samtidigt får det kommunistiska monopolet inte rämna.

ANNONS

Xi Jinping beskrivs som en ledare stöpt i gammelkommunistisk anda. Sedan han tillträdde som Kinas president 2013 har statliga företag som ”tjänar nationella intressen” stärkt sin ställning i enlighet med det kommunistiska monopolet i Kina.

När Xi Jinping i oktober talade på Kinas 19:e partikongress lyfte han fram de privata företagens roll för landets ekonomiska utveckling.

Samtidigt vurmade han, föga oväntat, för företagen under statens styrning.

Xi Jinping är knappast en reformvänlig ledare och han underströk även i samband med kommunistpartiets kongress att avsikten är att ta ett kraftfullare kommando över ekonomin, har bland andra Affärsvärlden tidigare rapporterat.

Det är alltså ett tvetydigt budskap från Kinas president och bedömare menar att det är tveksamt om tidigare marknadsekonomiska löften genomförs.

ANNONS
ANNONS

”Det är svårt att se hur Xi Jinping skulle bli reformvänlig, eftersom han är en man av den gamla skolan. Han är i grund och botten en 1950-talets man”, konstaterade professor Willy Lam vid Chinese University of Hong Kong efter presidentens öppningstal.