Tidningen Lag&Avtals experter reder ut om du som företagare kan sänka en eller flera anställdas löner. Svaret är att det går, och att det är enklare om företaget inte är bundet till ett kollektivavtal. 

ANNONS

Om ditt företag inte är kopplat till ett kollektivavtal kan du avbryta det gällande anställningsavtalet för att därpå erbjuda ett nytt. Det skriver Lag&Avtals experter Dan Holke, Pia Attoff och Lars Bäckström.

Om den anställde inte godtar erbjudandet är arbetsgivaren skyldig att betala den aktuella lönen under uppsägningstiden, varpå anställningen upphör.

Under omständigheter som rådande coronakris kan det vara arbetsbrist som ligger till grund för ett beslut att genomföra en lönesänkning. Detta innebär att arbetsgivaren inte har tillräckligt med anställningar att erbjuda med den aktuella lönenivån.

Lönesänkning kan ske även inom kollektivavtal

Om en lönesänkning ska ske av ”personliga skäl” krävs det att arbetsgivaren visar att den anställde uppvisar brist i arbetsprestationen.

Om företaget är kopplat till ett kollektivavtal går det att genomföra en lönesänkning via samma process, så länge som inte kollektivavtalet stipulerar en viss lägstalön.

I vissa fall kan även bestämmelser om fastlåsta tariffer spela in. Detta skriver Transportföretagens chefsjurist Andreas Modig i en uppföljningsartikel på Lag&Avtal.

ANNONS
ANNONS

Lag&Avtals experter består av Dan Holke, vd på LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat på Attoff Law och Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega.