Smittspridningen av deltavarianten ökar oron kring den globala ekonomin. Det bromsar återhämtningen på de stora marknaderna –  vilket även kan drabba Sverige.

ANNONS

Spridningen av deltavarianten slänger grus i det globala maskineriet – ett problem som når vidare till Sverige.

”Generellt sett får problem i Kina, Indien eller andra tillväxtekonomier, som tillsammans utgör 50–60 procent av den globala ekonomin, ett stort avtryck på tillväxten globalt. Det gäller även Sverige och våra exportmöjligheter”, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, till Di.

Sveriges investeringar  kan drabbas

Färska kinesiska siffror visar att pandemin höll tillbaka landets ekonomi under andra kvartalet. Investeringar i Sverige kan bli lidande om deltavarianten fortsätter obehindrat, tror Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna, som representerar den svenska basindustrin.

”De olika mutationerna gör att osäkerheten kring pandemin består och då dämpas investeringsviljan. Det leder till fortsatta utbudsproblem”, säger hon.

Det leder vidare till att de höga fraktpriserna består och ”det kan nog bli en del grus i maskineriet kring transporterna globalt” tror Kerstin Hallsten.

ANNONS
ANNONS

Fraktpriserna är en jätteutmaning där containerpriserna från Kina till norra Europa nu uppgår till över 12 000 dollar.

Osäkerheten består

Det är den stora osäkerheten om och när vi ska vinna över viruset som gör att företag och privatpersoner håller hårt i sina plånböcker.

”Målet är att vi vid någon tidpunkt ska kunna bemästra viruset, men vi kan inte säga exakt när. Den osäkerheten har en negativ inverkan på konsumtionen och investeringsviljan”, fortsätter Robert Bergqvist.

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson ser även ett problem med att vaccineringsnivån i olika regioner i världen ser helt olika ut.

”Det kommer att påverka leveranser av insatsvaror och i ett vidare led svenska priser. Flaskhalsproblematiken är större än vad vi bedömde från början. Det kan man se i andra länder där industriproduktionen påverkats”, säger han.

Läs mer: Sverige spurtar bra i vaccinationsracet

ANNONS
ANNONS