Höga priser på bränsle, foder och gödsel. En ny undersökning visar på en dyster framtidstro bland Sveriges bönder. 

ANNONS

En färsk undersökning från LRF visar på en utbredd pessimismen bland Sveriges lantbrukare, trots att priserna på produkterna som de producerar är fortsatt höga.

Mjölkpriset ligger på en historisk hög nivå och även för vete och raps ser läget ljust ut.

Höga rörliga kostnader

Samtidigt äts vinsterna upp av de höga rörliga kostnaderna. Dieselpriset är på väg upp igen, likaså priset på handelsgödsel – som följer dieselpriset.

Samtidigt som många bönder dragit in stora summor när priserna på deras produkter skjutit i höjden, drabbas de hårt när priserna på till exempel foder ökar.

”För min verksamhet är proteinfoder den enskilt största kostnaden, till och med viktigare än diesel. Kina är en viktig producent men i början av pandemin stängde landet sin export av proteinfoder vilket slog hårt på priserna som fortfarande inte fallit tillbaka”, säger Mikael Palm som driver en ekologisk mjölkgård på Österlen, till Di.

Investerar själv

Istället har han investerat i nya lador som ska lagra proteinfoder – baserat på svenska råvaror, som ärter och åkerbönor.

”Min uppfattning är att många av oss djurbönder vill köpa in foder från Sverige i stället. Men det saknas anläggningar som är villiga att ta emot det som odlas. Därför är tillgången begränsad och kräver att man investerar själv, som jag gör nu”, säger Mikael Palm.

Priser bestå

Enligt Anna-Karin Hatt, vd för LRF, kan de höga priserna bli vardag framöver eftersom en globalt växande medelklass efterfrågar mer och bättre livsmedel.

”I så fall finns risken att de högre priserna kommer att bestå”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ladorna är fulla för lantbrukare