Efter att ha avgått som MSB-chef i svallvågorna av en hårt kritiserad semesterresa står det nu klart vad Dan Eliassons nya arbetsuppgifter på regeringskansliet blir.

ANNONS

Det rapporterar Expressen som var först ut med att berätta om myndighetschefens semestervistelse till Las Palmas på Kanarieöarna.

En resa som Dan Eliasson vid tidpunkten beskrev som ”nödvändig”.

Efter att ha lämnat stolen som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelade regeringen att Eliasson omplacerades till regeringskansliet.

Nu står det klart att Dan Eliasson inte bara får behålla sin tidigare lön och titel utan han får även i uppdrag att överse MSB:s arbete.

Krissamordnare

Det är på justitiedepartementets enhet för samordning av samhällets krisberedskap, SSK, där Dan Eliasson nu får ett nytt toppjobb.

Enligt regeringskansliet består uppgifterna av att identifiera områden där lagstiftningen bör ses över för att bättra hantera framtida samhällskriser.

Dan Eliasson har inte befogenhet att kalla sig myndighetschef i sin nya roll – men både titeln som generaldirektör och lönen på 162 500 kronor består.

ANNONS
ANNONS

”En generaldirektör i Regeringskansliet är inte längre myndighetschef, men i regel gäller samma titel och oförändrade anställningsvillkor”, säger Cajsa Holm på regeringskansliets presstjänst

Ansvarigt statsråd, inrikesminister Mikael Damberg, avböjde att svara på Expressens frågor.

Läs mer: Eliasson får 300 000 kr i semesterersättning [Dagens PS]