Sveriges barometerindikator steg för fjärde månaden i rad i augusti. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport.

ANNONS

Barometerindikatorn uppgick till 87,0 i augusti. Föregående månads utfall reviderades till 83,8 från 83,4.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 97,7. Föregående månads utfall reviderades till 96,5 från 95,7. Bakom uppgången ligger en inte fullt så negativ syn på orderstockarna och att lagersituationen är bättre än i juli.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med hela 6,3 enheter och hamnar på 79,6. Trots ökningen är det den sektor som uppvisar det svagaste läget. Uppgången förklaras av att företagens verksamhet och efterfrågan på företagets tjänster har utvecklats mindre negativt.

Konsumentförtroendet uppgick till 84,4. Föregående månads utfall reviderades till 83,8 från 83,3.
Ökningen förklaras framför allt av att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna, samt att synen på den egna ekonomins utveckling har normaliserats.

ANNONS
ANNONS
Sverige augusti, 2020 juli, 2020 Reviderad
Barometerindikator 87,0 83,4 83,8
Tillverkningsindustrins förtroende 97,7 95,7 96,5
Konsumentförtroende 84,4 83,3 83,8