Clas Ohlsons online-handel ökar mer än 50 procent. Men totalt sett minskar prylkedjans försäljning i oktober med 3 procent till 718 miljoner kronor (744). Den organiska tillväxten uppgick till +2 procent.

ANNONS

Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent, uppger Clas Ohlson i ett pressmeddelande.

”Utvecklingen av pandemin och de restriktioner som gäller på våra nordiska hemmamarknader har haft fortsatt stor påverkan på vår affär under oktober månad. Kundernas beteende liknade i stora delar det vi såg under våren och sommaren med minskad trafik till våra fysiska butiker, i synnerhet butiker i citylägen, men med en relativt god försäljning per kund. Detta avspeglas i en organisk försäljningsökning om 2 procent. Den totala försäljningen minskade däremot med 3 procent som en konsekvens av en svagare norsk krona”, säger vd Lotta Lyrå.

Försäljningen online steg med 51 procent till 58 miljoner kronor (39), vilket beskrivs vara i linje med bolagets långsiktiga mål.

ANNONS
ANNONS

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232).