Linkedin har tagit fram siffrorna som baseras på analyser av jobbnätverkets tre miljoner användare.

ANNONS

Tidningen Chef återger statistiken över de 15 jobbkategorier som just nu har snabbast tillväxt.

Trots pandemin är det hårt tryck i sektorerna när det gäller arbetstillfällen. Behovet av nyanställningar uppges vara stort eller mycket stort.

Efterfrågan på arbetskraft ökar

”Pandemin har onekligen bidragit till att flera branscher nu befinner sig i kris. Trots det har omställningen lett till en ökad efterfrågan på arbetskraft inom vissa områden”, säger Linkedins Sverigechef Jean Hedayat.

Här är de 15 branscher som har starkast tillväxt: E-handel, data och analys, tillverkningsindustrin, produktutveckling och produkthantering, detaljhandel, specialistyrken inom vården, vårdstödjande verksamhet, affärsutveckling och försäljning, utbildning, tech, juridik, kundservice, marknadsföring och sociala medier, karriärcoacher och personliga coacher och forskning.

Jobben finns i första hand i Stockholm, Uppsala, Örebro och Linköping.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Så mycket ökade e-handeln i december [DagensPS.se] »