Dagens PS

Dubbelt så många kvinnor vantrivs på jobb som män

jobb
20 procent av kvinnor uppger att de mår dåligt på jobbet. (Foto: Pexels)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 08 juni 2020Publicerad: 08 juni 2020

En ny undersökning visar att 20 procent av kvinnor mår dåligt på jobbet, medan siffran för män är 9 procent. Kvinnor känner sig även otrygga på arbetsmarknaden i högre utsträckning, även om skillnaden inte är lika påfallande på det området. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

33 procent av kvinnorna anger att de känner sig otrygga på arbetsmarknaden, att jämföra med 26 procent av männen. 82 procent av de tillfrågade uppger att de föredrar en tillsvidareanställning till förmån för en visstidsanställning eller att driva bolag själv.

AFA försäkring, som har finansierat rapporten, skriver resultatet i ett pressmeddelande. Undersökningen är gjord av kommunikationsbyrån Insight Intelligence och utgår från ett svarsunderlag från 1.000 svenskar.

Varje arbetsplats ska vara så säker att ingen skadas eller blir sjuk av sitt arbete. För att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan hos sina försäkrade, arbetstagare som omfattas av kollektivavtalade försäkringar, arbetar AFA Försäkring aktivt med olika förebyggande insatser.

“Eftersom unga i arbetslivet är en viktig målgrupp för oss att jobba förebyggande med, har vi varit med och delfinansierat denna rapport där vi låter de unga själva tala om hur de ser på sitt arbetsliv. Förutom den här rapporten satsar vi, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 40 miljoner kronor på ett forskningsprogram, Ung i arbetslivet, där åtta projekt ur ett vetenskapligt perspektiv ska ta reda på hur unga kan få en hälsosam och bra etablering i arbetslivet”, säger Helena Jahncke, chef för FoU-verksamheten på AFA Försäkring.

Den nya rapporten Generation jobb – ungas syn på jobb och arbetsmarknad 2020 är genomförd av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence med delfinansiering från bland annat AFA Försäkring.

85 procent trivs bra på jobbet

Unga vill helst arbeta med människor, teknik och samhällsutveckling. Åtta av tio föredrar en tillsvidareanställning. Många framhåller vikten av ett meningsfullt arbete för att trivas på jobbet. I rapporten framkommer att unga kvinnor mår sämre på jobbet än män. De är också mer oroliga att förlora jobbet som en följd av coronakrisen. Undersökningen, som genomförts sedan 2014, visar att andelen unga som känner sig otrygga har ökat från 19 procent 2018 till 41 procent i år.

“Vi ser här att många av de unga i arbetslivet upplever en ökad otrygghet, men samtidigt uppger majoriteten att de trivs på jobbet. Hela 85 procent säger att de mår ganska eller mycket bra på jobbet. De flesta som trivs på jobbet förklarar det med att de har bra kollegor och en god arbetsmiljö. Just en inkluderande arbetsmiljö, där man blir inbjuden att få ta del av organisationens utveckling, verkar ses som den viktigaste delen i en organisationskultur för de unga, vilket vi ser som positivt”, säger Helena Jahncke.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS