1,2 procent bakåt jämfört med maj – 3,6 procent minus jämfört med juni 2021. Det handlar om detaljhandeln i Sverige som backar. Dagligvaruhandeln redovisar ett plus.

ANNONS

Det är SCB som idag släpper statistik över handeln under juni och då konstaterar att detaljhandeln backar.
Jämfört med maj månad är det ett minus med 1,2 procent och jämfört med juni 2021 ett minus på hela 3,6 procent.

Uppdelad är läget att sällanköpshandeln minskade med 2,0 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 1,4 procent.

Ser man till hela tremånadersperioden april-juni minskade detaljhandeln med 0,4 procent jämfört med tremånadersperioden innan.

När det gäller omsättning mätt i löpande priser ökade denna med 2,5 procent i juni för detaljhandeln i sin helhet och uppspaltat är siffrorna minus 1,5 procent för sällanköpsvaror och plus 10,2 procent för dagligvaror, fortfarande exklusive Systembolaget, i en jämförelse med juni 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Uppförsbacke för sporthandeln [Dagens PS]