Unionen, som är det största fackförbundet i Sverige, bedömer att reformpolitiken i senaste budgetpropositionen från regeringen är ineffektiv på arbetsmarknadsområdet.

ANNONS

”Det som behövs är en tydlig reformagenda för att möta den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och för att rusta inför ett svagare konjunkturläge”, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, i en kommentar.

Bland de punkter att kritiseras från fackförbundet är ingångsavdraget, brist på ett mer konkurrenskraftigt statligt stöd för korttidsarbete och förslaget om utvecklingstid.

”Utvecklingstid är inte lösningen. Det kommer inte användas av tjänstemännen. Ersättningen är för låg och fokus på bristyrken snävt. Det som behövs är partslösningar för att få till bättre möjligheter till omställning och karriärbyte mitt i livet”, fortsätter Lundahl.

ANNONS
ANNONS

En ljuspunkt i reformen är att yrkeshögskolan ska få fler kortare utbildningar och fristående kurser, något som Unionen drivit på.