”Man ska inte ge myndighetschefer sparken hur som helst”, dundrar den tidigare rikspolischefen.

ANNONS

”Det finns regler om i vilka situationer man får förflytta myndighetschefer och det är undantagsregler som bara ska användas när situationen är ohållbar på objektiva grunder”, skriver Sten Heckscher i en debattartikel på SvD (obs – betalvägg).

Dagens PS rapporterade förra veckan om att försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sparkas av regeringen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser att beslutet var väl underbyggt.

”Det här var en dialog som vi förde under lång tid. Ann-Marie Begler hade åtta olika uppdrag vad gällde förbättrad samverkan med försäkringskassan – utan att vi upplevde att vi fick någon kvittens på det. Vi väljer att byta ledarskap för kassan, den här balansen måste bli bättre”, säger Strandhäll, enligt Sveriges Radio.

Men Sten Heckscher är av en annan uppfattning:

ANNONS
ANNONS

”Det får inte gå till hur som helst när en generaldirektör får sparken. När regeringen missbrukar sina befogenheter riskerar det att äventyra medborgarnas höga förtroende för statsförvaltningen”.

”Man ska inte ge myndighetschefer sparken hur som helst. Man ska ha mycket goda skäl för att göra det, jag har inte sett de skälen presenteras”, framhåller Heckscher på SvD Debatt.

Sten Heckscher har själv varit chef över Ann-Marie Begler. Han har tidigare också varit rikspolischef och bland annat ordförande i högsta förvaltningsdomstolen.

TT rapporterar nu att riksdagens socialförsäkringsutskott kallar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till utskottet för att få svar på varför försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler fick sparken.

”Det finns många frågor att reda ut här”, säger utskottets vice ordförande Johan Forsell (M) till nyhetsbyrån.

ANNONS
ANNONS

Alliansen står bakom initiativet till att Strandhäll nu kallas, eller bjuds in som det heter formellt, men ett enigt utskott uppges stå bakom beslutet.

Utskottet anser att det hela bör ske ”skyndsamt”.

Sten Heckscher hoppas att konstitutionsutskottet tittar på ärendet. Johan Forssell (M) vill inte utesluta en KU-anmälan men vill först att Strandhäll förklarar sig i socialförsäkringsutskottet.