I SCB:s partisympatiundersökning har socialdemokraterna gått fram till 33,7 procent av rösterna, vilket är en förbättring med 8,7 procentenheter sedan november 2019 och 5,4 procentenheter mot valet 2018.

ANNONS

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2020, samt de förändringar som har skett sedan november 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i maj 2020 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Skattning maj 2020 Skattning november 2019
Parti Procent Osäkerhets-marginal Procent Osäkerhets-marginal Förändring sedan november 2019 Valet 2018 Förändring sedan valet 2018
C 6,0 ±0,5 7,4 ±0,6 ‑1,4* 8,6 ‑2,6*
L 3,3 ±0,5 3,8 ±0,6 ‑0,5* 5,5 ‑2,2*
M 20,1 ±0,9 18,4 ±1,0 1,7* 19,8 0,3
KD 6,4 ±0,6 6,8 ±0,6 ‑0,4 6,3 0,1
S 33,7 ±1,1 25,0 ±1,0 8,7* 28,3 5,4*
V 8,2 ±0,6 8,6 ±0,6 ‑0,4 8,0 0,2
MP 4,1 ±0,5 5,2 ±0,6 ‑1,1* 4,4 ‑0,3
SD 17,1 ±0,8 22,7 ±1,0 ‑5,6* 17,5 ‑0,4
övr 1,1 ±0,3 2,0 ±0,5 ‑0,9* 1,5 ‑0,4*

*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant). **Skattningarna för november 2019 är framtagna med metoden som implementeras i maj 2020 och skiljer sig därför från tidigare publicerade skattningar för november 2019.

ANNONS
ANNONS

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 12 procent i maj 2020.