”I Region Stockholm har vaccinationen nu fallerat när det handlar om äldre i hemtjänst”, skriver debattörerna i Expressen.

ANNONS

Aida Hadžialić (S) och Karin Wanngård (S) anser att en oberoende äldrekommission bör granska vad som gått fel.

”I verkligheten har i början på mars enligt den senaste statistiken endast 11 procent av hemtjänstbrukarna i Region Stockholm vaccinerats och om man jämför med hela riket så är motsvarande siffra 45 procent”, skriver duon och tillbakavisar påståendet att regionen inte fått tillräckligt med vaccindoser.

”Det är ett direkt felaktigt påstående.”

”Misslyckandet belyser i stället enorma organisatoriska svårigheter och ett bristande politiskt ansvar.”

Läs hela debattartikeln på Expressen.se.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU blockerar vaccinleverans till Australien [DagensPS.se] »