Mycket valrörelse i dagens ledarkollen. Det skrivs om SD från två helt olika synsätt, och så handlar det om yttrandefriheten och klimatfrågan.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Valets verkliga vinnare

Dagens Industri skriver om det nya opinionsläget, att övriga partier nu måste hitta en väg att samarbeta med SD: Det enda man med säkerhet kan säga om valet är att Sverigedemokraterna är de stora vinnarna. Valvinden blåser rakt igenom M och S och fångas upp av SD i en historisk revolt mot de etablerade partiernas ignorans inför ett brett folkligt motstånd mot den generösa flyktingpolitiken. Partiet ser ut att återigen nästan fördubbla sina procentenheter. Minst 40 nya SD-riksdagsledamöter ska in, ta plats i utskott och få sakfrågeuppdrag.”

”SD är ett fascistiskt parti”

ETC skriver i stort sett precis tvärtom och hävdar att ”demokrater” aldrig bör samarbeta med Sverigedemokraterna: ”SD är nämligen ett fascistiskt parti.Allt de gör och säger måste förstås i det sammanhanget. Alla deras politiska slogans är ointressanta och kommer att ändras konstant så fort det kan ta dem några meter närmare regeringsmakt. Det de politiska motståndare gör visavi SD dömer därför dem själva om de inte förstår detta enkla. De luras att normalisera fascister i sin jakt på väljare.”

Är inskränkningar av yttrandefriheten rätt väg att gå?

DN skriver om det fria ordet, demokratin och bekämpandet av terrorism: ”Steg för steg naggas yttrandefriheten i kanten. Från höger kan man tänka sig att göra avsteg i kamp mot terrorismen, från vänster i kamp mot hat och extremism. Från auktoritärt håll föreslås inskränkningar för att man inte ser något värde i att skydda ett fritt samhälles alla uttryck. Det plumpa, obscena, provocerande, hatiska eller samhällsomstörtande ses tvärtom som tecken på ett dekadent samhälle, och statens inskränkningar som en renande kraft.”

SD tar inte klimatfrågan på allvar

Expressen skriver om att SD inte tar klimatfrågan på allvar: ”Valrörelsen har tagit en oväntad vändning efter sommarens extremhetta. Plötsligt har klimathotet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor. De flesta partier har bedyrat sitt stora klimatengagemang och lite yrvaket kallat till presskonferenser. Men inte Sverigedemokraterna. I sitt sommartal i Sölvesborg gick Jimmie Åkesson (SD) i stället till motattack och kallade debatten för ”den lägsta formen av populism”. Visst ska man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av en enskild sommar eller vinter. Men man måste blunda hårt och stoppa bomull i öronen om man inte ska uppfatta den övergripande bilden av ett alarmerande globalt hot.”

ANNONS
ANNONS

Dagens snackis: Valrörelsen. Äntligen höjs temperaturen lite överallt.