”Den värsta ojämlikhet våra städer utsätts för är inte ojämlik finansiering, det satsas mångfalt mer per person i socioekonomiskt svaga stadsdelar, utan ojämlik tillgång till samhällets fundament: trygghet i form av polis, ambulans och brandkår”, skriver Adam Cwejman på ledarplats i Göteborgs-Posten.

ANNONS

Men lösningen är inte att överge ligisterna i de aktuella områdena, slår han fast. Tvärt om borde polisen precis som polisen gjorde i New York på 1980-talet punktmarkera gängen.

”Strategin fungerade och New York gick från att vara en av USA:s farligaste städer till en av de tryggaste, på bara två decennier. Samma sak behöver nu hända i Göteborg och på många andra platser i landet”, framhåller Adam Cwejman, som tycker det är orimligt att vandalerna får sätta dagordningen.

Det ska inte, som det är i dag, vara avhängigt vilken stadsdel du bor i för att få tillgång till ambulans, brandkår och polis. Men dess värre är det så det ser ut i samhället, konstaterar GP:s ledarskribent.

”Du får finna dig i att det är unga, arroganta och våldsamma killar som bestämmer i din stadsdel, inte du, dina grannar eller polisen och politikerna.”

ANNONS
ANNONS

LÄS LEDAREN: ”Ni är inte Göteborg” [Göteborgs-Posten] ›