Bland annat anser Finanspolitiska rådet – som överlämnar rapporten Svensk finanpolitik till regeringen i dag, måndag – att politiken bör vara ”betydligt stramare” då överskottsmålet inte nås.

ANNONS

”Högkonjunkturen i den svenska ekonomin bedöms förstärkas både i år och nästa år och resursutnyttjandet bli alltmer ansträngt. Samtidigt ligger det finansiella sparandet tydligt under vad gällande överskottsmål kräver. Med hänsyn till konjunkturläget och överskottsmålet borde finanspolitiken vara betydligt mer åtstramande, vilket rådet har påpekat sedan 2014. Men regeringen väljer att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket. En mer åtstramande finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet. Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning”, skriver Finanspolitiska rådet, som även slår ned på regeringens jobbgpolitik.

Skillnaderna är för stora i sysselsättning och arbetslöshet mellan personer födda i Sverige och utomeuropeiskt födda.

”Rådet föreslog redan i förra årets rapport utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar. Vi påpekade också att det är nödvändigt att stimulera framväxten av fler jobb med låga kvalifikationskrav i både privat och offentlig sektor, vilket kan kräva nya anställningsformer med lägre lön”, heter det i rapporten.

Finanspolitiska rådet gör bedömningen att regeringen inte kommer nå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Dessutom får regeringen kritik för att man ”tenderar” att överskatta tillväxten, det offentliga sparandet – samtidigt som arbetslösheten underskattas.

Rådet anser att regeringen bör kunna bli ”mer träffsäkra” i sina prognoser med tanke på den aktuella information som finns att tillgå.

I spetsen för Finanspolitiska rådet står professor Harry Flam – som är ordförande – och i rapporten som alltså kom i dag står det också att rätt åtstramingar just nu vore att höja fastighetsskatten och fasa ut ränteavdragen då hushållen har låga räntor, högt sparande och starka inkomster. Det skulle stabilisera konjunkturen och bolånerallyt, bedömer rådet som även består av Yvonne Gustafsson (vice ordförande), Hilde C. Bjørnland, Peter Englund, Cecilia Hermansson och Bertil Holmlund.

ANNONS
ANNONS

MISSA INTE: Ministern: ”Fantastisk styrka” i finanserna [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Ledare: Magdalena politik skadlig [DagensPS.se] >