Det slår Per Kågeson, fil dr i energi- och miljösystemanalys, fast i en rapport med hänvisning till riksdagens klimatmål. Politikerna är vilseledda, konstaterar han.

ANNONS

Per Kågeson utvecklar sina argument på DN debatt där han bland annat menar att politikerna lever i det blå.

”Politikerna måste inse att de låtit sig vilseledas. Beslutet att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn (exklusive flyg) med 70 procent mellan 2010 och 2030 bygger på bristfälliga underlag”, inleder han debattartikeln.

I dag släpper ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, rapporten ”Klimatmål på villovägar?” – som författats av Per Kågeson – och där understryks det att bensin- och dieselpriserna måste mer än fördubblas om riksdagen vill minska koldioxidutsläppen enligt det mål som satts upp.

ESO är en kommitté under finansdepartementet och utför oberoende studier i syfte att bredda och fördjupa underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Studierna ska tjäna som ”en brygga mellan forskning och politik”, heter det.

ANNONS
ANNONS

Här kan du ladda ner rapporten ”Klimatmål på villovägar?”