Statsminister Stefan Löfvens socialdemokratiska parti backar 4,3 procent.

ANNONS

Det är i SCB:s stora partisympatimätning, den sista inför valet och som refereras av bland annat Svenska Dagbladet, som Socialdemokraterna tappar tungt.

Samtidigt går Sverigedemokraterna starkt framåt och får 18,5 procents väljarstöd i mätningen. SD ökar mest av alla partier (+ 5,6 procent) och siffran kan jämföras med Socialdemokraternas 28,3 procent och Moderaternas 22,6 procent.

Enligt artikeln i SvD har S-väljarna förflyttat sig till ”vet ej-blocket”, de vet helt enkelt inte vilket parti de ska rösta på.

Fortfarande är de rödgröna större än alliansen, som skulle få 38,6 procent om det vore val i dag mot 40 procent för S, MP och V.

Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren i Statistiska centralbyråns mätning med bara 2,9 procents väljarsympatier. MP och L får 4,3 respektive 4,4 procent och klarar spärren med nöd och näppe.

SD hade i november 14,8 procents stöd – det har nu alltså ökat till 18,5 procent.

Även Vänsterpartiet ökar något till 7,4 procent.

ANNONS
ANNONS

Övriga partier backar 1,2 procent till 2,9 procent.

SCB har frågat uppemot 9.000 personer vilket parti de skulle lägga sin röst på om det vore val i dag.