Sveriges tillväxt saktar in framöver. Det bedömer finansminister Magdalena Andersson och anger det internationella konjunkturläget som orsak.

ANNONS

Under morgonens presskonferens förklarar Magdalena Andersson (S) att prognosen sänkts från i höstas.

”Vi ser en kraftigare avmattning än vad vi bedömde i höstas”, säger hon enligt DN.se.

Hon säger också att det inte blir den dramatiska inbromsning av tillväxten som det talades om under samma period. Anledningen till den minskade tillväxten är enligt Andersson den internationella ekonomiska utvecklingen.

”Vi ser att tillväxten i Sverige nu saktar in och det är tydligt att den internationella konjunkturavmattningen påverkar den svenska ekonomin”, säger hon enligt Di.se.

Bland annat beklagar Magdalena Andersson Tysklands svaga tillväxt förra året.

”Förtroendeindikatorerna i Tyskland ser inte direkt ljusa ut om man säger så”, säger hon.

Hon nämner även hur handelskriget mellan USA och Kina, med höjda tullar som följd, har lett till osäkerhet och bidrar till minskad investeringstillväxt globalt.

ANNONS
ANNONS

Andersson säger att avmattningen i ekonomin kan mötas utan större sparpaket. Totalt beräknar hon att överskottet kommer att ligga på 0,1 av BNP 2020, en sänkning med 0,2 procentenheter jämfört med en prognos från hösten.

Totalt väntas Sveriges BNP öka med 1,1 procent och arbetslösheten från 6.8 till 7 procent. Båda dessa siffror är högre än vad som spåddes i höstens prognos, skriver Svenska Dagbladet.