Cykeln har blivit en allt vanligare personalförmån och listan över skattefria friskvårdsaktiviteter har vuxit rejält. Här är skattetips för dig som ger friskvårdsbidrag till dina anställda.

ANNONS

Det har blivit allt vanligare att anställda får en cykel som personalförmån. Det är en skattepliktig förmån om du som arbetsgivare betalat en cykel som den anställda använder privat, exempelvis till och från jobbet. Det skriver Swedbank.

Det betyder att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för förmånen.

Enligt Swedbank rekommenderar Skatteverket att förmånsvärdet räknas ut på följande sätt:

1. Räkna ut värdeminskningen: Inköpspriset/beräknad livslängd.

2. Lägg till arbetsgivarens beräknade kostnader för service och reparationer.

3. Lägg till en uppskattad kapitalkostnad: Inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procentenhet: -0,09 + 1,0= 0,91%.

Reglerna gäller både vanliga cyklar och elcyklar. Däremot bör värdeminskningen för elcyklar beräknas till 20 procent per år eller en livslängd på fem år. Anledningen är att cykeln kan hålla i sex år men batteriet behöver sannolikt bytas ut vartannat år.

ANNONS
ANNONS

Ökning av nya friskvårdsaktiviteter

Listan på aktiviteter som ger friskvårdsbidrag har blivit betydligt längre efter två nya domar i Högst förvaltningsdomstolen. Även mer avancerade kurser ingår och det är inget hinder om aktiviteten kräver särskild utrustning, om den går att hyra eller låna.

Det går att använda friskvårdsbidraget till exempel kursavgifter, fiskekort och liftkort. Däremot kan det inte användas till att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Det går heller inte att köpa utrustning för friskvårdsbidraget.

Några exempel på nya friskvårdsaktiviteter:

Bergsguide

Forsränning

Paintball

Sportfiske

Speedway

ANNONS
ANNONS

Självförsvarskurs

Fortsättningskurs i hästkörning

Här är hela listan på friskvårdsaktiviteter.

Här hittar du Swedbanks exempel på uträkningar mm.

Läs mer: Digitaliseringen drabbar kvinnor värst [Dagens PS]