Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror från Medlingsinstitutet.

ANNONS

På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

”De långsamma löneökningar som vi har sett sedan april har främst varit en indirekt effekt av coronakrisen, eftersom den årliga lönerevision som skulle ha ägt rum för en stor andel av de anställda uteblev i våras. För en majoritet av de anställda har det nu slutits nya avtal under hösten, men de nya löner som nu förhandlas fram lokalt kommer i regel att gälla från och med november eller december i år. Den historiskt sett låga löneökningstakt som vi har sett under april–oktober i år kan därmed väntas vända upp igen från och med nästa månad”, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Under oktober var löneökningstakten i hela ekonomin 1,2 procent, medan motsvarande var 1,3 procent i näringslivet.

ANNONS
ANNONS