Branschorganisationen Byggcheferna har gjort en undersökning som kartlägger coronavirusets effekt på byggbranschen. Var femte chef i undersökningen menar att viruset fört med sig fördelar. ”Man har tvingats till att använda och bli skickligare på digitala möten”, säger en av cheferna i undersökningen. 

ANNONS

Framför allt handlar det om fyra områden där cheferna i byggbranschen kan utskilja fördelar.

Fler digitala möten: Flera chefer uppger att mötena blir färre och effektivare.

”Man har ’tvingats’ till att använda och bli skickligare på digitala möten. Något som var nödvändigt redan innan Covid-19 pandemin för att spara på resandet och tjäna tid, men som både jag och kollegor runt mig har dragit sig för”, säger en av cheferna.

Mindre resande: ”Man kan jobba hemifrån, ha minskad miljöpåverkan genom att bilresor minskas till och från arbete. Samt att jag kan ha mer tid för familjen då restiden försvinner”, resonerar en chef i undersökningen.

Ökad digitalisering: Coronakrisen har drivit på en förändring av digitala rutiner,  menar flera chefer.

”Vi har snabbat på vår digitalisering i form av mötesrutiner och angelägenheten att nyttja våra projektytor så att alla berörda vet säkert vad som är senaste versionen”, säger en av cheferna.

Mer hemarbete: Många chefer pekar ut hemarbetet som positivt då det minskar sjukanmälningar och kan leda till mer effektivt arbete.

ANNONS
ANNONS

”Arbeta hemifrån spar även massor med tid för mig och jag får arbeta effektivare, ifred”, säger en annan chef.

Sju av tio chefer uppger dock att coronakrisen inte har medfört några fördelar, varken för chefen eller för verksamheten som helhet.

I undersökningen, som genomfördes av Novus, tillfrågades 1 730 chefer i byggbranschen via en webbenkät. Läs hela undersökningen här.