Om bolagen i världen ska kunna åstadkomma något gentemot klimatförändringarna krävs det inte bara ”hållbarhet”. I stället bör det finansiella systemet skifta till ”regenerativt” företagande, anser Adrian Rodrigues, som har startat en investmentbank för ändamålet.

ANNONS

Alla större bolag med självakting hr en hållbarhetspolicy. Men ”hållbarhet” är ett brett begrepp som innefattar både en affärsidé kommer att flyga, att anställda mår bra eller att utsläpp minskar, bland mycket annat. Det är lätt att blanda bort korten när man bedriver ett så kallat hållbart företagande och hållbarhetsmål kan också krocka med varandra.

I en intervju med Quartz förklarar Adrian Rodrigues, som har varit med och grundat investmentbanken Provinaence Capital Group, att han inte gillar begreppet hållbarhet – eller sustainability som det heter på engelska. Men av ett helt annat skäl.

I Rodrigues tolkning är ordet hållbar något som antyder att vi ska behålla saker på den nivå där de befinner sig nu. Ordet ”sustain” leder tankarna fel, menar han.

Hållbarhet inte alltid cirkulär

Vi måste omforma vår ekonomi, särskilt vårt livsmedelssystem, till att bli cirkulärt, säger Rodrigues när han förklarar grunden i regenerativt företagande.

”Vad menar jag med cirkulärt? Ett system där produkten matas tillbaka in i sig själv och förstärker systemet och skapar motståndskraft.”

Som exempel förklarar han att naturens processer innebär att det som dör förmultnar och blir näring till något nytt.

ANNONS
ANNONS

Den investmentbank som han själv har varit med och grundat fokuserar till exempel särskilt på regenerativt jordbruk, säger Rodrigues till Quartz.

Läs också:

De avgör om vi klarar klimathotet [Dagens PS]
I dag tog jordens resurser slut [Dagens PS]