Lagom till semesterperioden tydliggör fackförbundet Unionen reglerna gällande arbetstid och semester. Har du till exempel koll på rutiner vid övertidsarbete och när du senast ska ge besked om en tilldelad semsterperiod?

ANNONS

Arbetstid: Sveriges arbetstidslag stipulerar att ordinarie arbetstid innebär högst 40 timmar per vecka, men att det är fritt fram för arbetsgivaren att erbjuda övertidsarbete.

Det är viktigt att det finns ett skriftligt avtal på vilken övertids- och OB-ersättning som utbetalas. Övertidsarbete kan även kompenseras med ledig tid (kompensationsledighet). Om inte kollektivavtal finns är det viktigt att ha tydliggjort vad som innebär övertid, OB-arbete och jour.

Övertidsarbete: Nästan alla kollektivavtal klargör att tjänstemän högst bör ta ut 150 timmar övertid per år. Om det finns särskilda skäl kan denna gräns överskridas efter samråd med facket.

Om kollektivavtal saknas så säger arbetstidslagen att övertiden inte ska överskrida 200 timmar per år och 50 timmar per månad. ”Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila varje dygn”, skriver Unionen. Anställda är inte tvungna att jobba mer än fem timmar i sträck utan rast.

Semester: Semesterlagen stipulerar att att en anställd inte behöver vara anträffbar eller tillgänglig under semesterperioden. Om de intjänade semesterdagarna inte används utbetalas en semesterersättning istället.

ANNONS
ANNONS

Den anställde ska få besked om semesterperiod senast två månader innan perioden infaller. ”När semestern är utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den”, skriver Unionen. I Sverige har alla rätt till fem veckor semester, varav fyra av dessa ska gå att få sammanhängande i perioden juni-augusti om den anställde önskar det.

Läs hela Unionens information om regelverk och arbetslagar här.