Den amerikanska valutan dollar har stigit till den högsta nivån på 20 år. Det påverkar amerikanska bolag på den globala marknaden, skriver Financial Times.

ANNONS

Genom den starka amerikanska dollarn försvinner miljarder ur resultaten från stora amerikanska bolag, och många tvingas sänka sina prognoser för 2022.

IBM, Johnson & Johnson, Netflix och Philip Morris är bara några av de bolag som har fått pyspunka efter att dollarkursen stärkts. Nu väntar sig många att även Microsoft och Apple kommer att minska sina prognoser eftersom bolagen har en stor del av sin verksamhet i andra länder.

Techjättarna kommer att bli särskilt exponerade för riskerna som en stark dollar för med sig.

På grund av inflationen och åtstramningarna från den amerikanska riksbanken ser man redan en nedgång i den globala ekonomin.

”Även om dollarns ökning hade stannat här, så hade den uppgång vi har sett under de senaste tolv månaderna ändå ha varit nog för att sätta igång fler nedgraderingar i försäljningsprognoser bara på grund av den motvind som växelkursen orsakar”, säger Max Kettner, strateg hos HSBC.

Det är Federal Reserves höjning av den amerikanska styrräntan som ligger bakom dollarkursen. Hög ränta har lockat till sig utländska investerare och drivit upp efterfrågan på dollar som valuta.

Men utomlands skapar en stark dollar i stället lägre vinster för amerikanska företag. Då ska de sälja sina produkter i länder där rivalernas motsvarigheter blir billigare. Förutom valutakursen påverkas de amerikanska bolagen också av minskad efterfrågan till följd av ekonomisk inbromsning i Europa och Asien.

Stark dollar kan vända snart

Än har stora bolag i allmänhet inte börjat gå med förlust, utan det är i de flesta fall vinstförväntningarna som sänks. Man föreställer sig fortfarande enligt bedömningar från Credit Suisse att amerikanska företag med stor internationell exponering kommer att öka sina vinster med ungefär tio procent. Men utan den förstärkning av dollarn som har ägt rum så hade det snarare rört sig om 12 procent, uppger analytikern Jonathan Golub för Financial Times.

ANNONS
ANNONS

Karl Schamotta, chafmarknadsstrateg på Corpay, säger till Financial Times att han tror på en kulmen för dollarkursen inom kort, eftersom de flesta investerare förväntar sig att Federal Reserve kommer att sakta ner räntehöjningarna i samband med att den amerikanska ekonomin kyls ned och inflationen dämpas.

”Den stora rusningen för den amerikanska dollarn, speciellt i relation till euro och yen, har haft en försenande inverkan på de vinster som vi kommer att se de närmaste kvartalen”, säger Schamotta till Financial Times.

Läs också:

Dollarkursen ljuger – inflationen äter upp värdet [Dagens PS]
Dollarn ryckte till mer än tvåårshögsta [Dagens PS]