Lastbilstillverkaren Scania planerar att genomföra omfattande personalnedragningar. Bolaget ser i dagsläget en övertalighet på 5 000 personer i den globala organisationen. Bakgrunden är coronakrisen som har lett till ett skarpt intäktstapp.

ANNONS

”Även om det för närvarande inte går att uppskatta hur länge och allvarligt krisen kommer att tynga Scanias affärsverksamhet så väntas efterfrågan på företagets produkter förbli lägre under lång tid. Därför planerar Scania att minska sin globala personalstyrka. Krisen påkallar en bred översyn av såväl antalet konsulter och anställda, som en strukturell omprövning av delar av företagets industriella och kommersiella verksamhet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De paket för korttidsarbete som företaget, staten, de fackliga organisationerna och de anställda tillsammans jobbat med har hjälpt att minska påverkan och omfattningarna av dessa mer långsiktiga personalminskningar, uppger Scania.

Företagsledningen och de fackliga representanterna i Scanias styrelse delar syn på läget som krisen resulterat i och arbetar tillsammans för att finna lösningar som omfattar olika alternativ för besparingar, där övertalighet bland anställda inte är uteslutet. Det råder även samsyn om nödvändigheten av att genomföra en kompetensväxling för att klara omställningen till ny teknik och nya affärsmodeller.

Övertalighet på 5 000 globalt och 1 000 i Sverige

”Coronakrisen medför att Scania tvingas till en lägre aktivitetsnivå som gör att vi nu uppskattar att vi har en övertalighet på 5 000 personer i den globala organisationen. Detta inkluderar en översyn av upp till 1 000 tjänstemannapositioner vid huvudkontoret i Södertälje”, säger Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson.

”Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år. Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen.”

ANNONS
ANNONS

Eftersom marknadsefterfrågan globalt väntas bli lägre, finns en övertalighet även bland de anställda inom den globala försäljnings-och serviceorganisationen. Den lägre aktivitetsnivån påverkar också flera delar av stabsorganisationen, inklusive forskning och utveckling. För att uppnå den nödvändiga och substantiella kostnadsminskningen under 2020 och 2021 arbetar nu företagsledningen och PTK (Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna) med olika besparingsåtgärder, där minskning av antalet konsulter är en.

Scania har omkring 51 000 anställda och ingår i tyska Traton.