Omkring 6.000 blåsta pensionssparare har anledning att jubla. De förlorade sina pengar, cirka 700 miljoner kronor, i ett tvivelaktigt fondbolag.

ANNONS

Men nu får de tillbaka 90 procent av pengarna som de förlorade i bolaget GFG.

Det är första gången Pensionsmyndigheten lyckas träffa en uppgörelse som gör att drabbade pensionssparare får tillbaka sina pengar, förklarar myndighetens chefsjurist Mikael Westberg för Sveriges Radio, som berättar att myndigheten kastade ut GFG:s fonder ur premiepensionssystemet hösten 2016 efter vanskötsel och brott.

En dom i Stockholms tingsrätt gör gällande att sparare lurats in i GFG-fonderna via en investeringsrådgivare. Fonderna har varit dyra i kombination med en usel värdeutveckling, framgår det.

Sparare har också, enligt SR, som hänvisar till tingsrättsdomen, fått sina inloggningar kapade och deras pengar har flyttats till GFG:s fonder utan att de kunnat påverka det.

”Det är en aggressiv marknadsföring och en marknadsföring som har inneburit att man har använt e-legitimationer på ett sätt som vi anser är oförenligt med gällande lagstiftning”, säger Mikael Westberg, som alltså berättar att de drabbade GFG-spararna nu får tillbaka upp till 90 procent av sina förlorade innehav i GFG, som ska skrotas medan pengarna som fanns hos fondförvaltaren nu – enligt SR – ligger i ett annat bolag i Luxemburg.

Det är med det bolaget som Pensionsmyndigheten nått en överenskommelse.

ANNONS
ANNONS

Mikael Westberg vill inte avslöja om fler uppgörelser är  på gång i andra utpekade fondskojarbolag, som exempelvis Allra och Falcon Funds; det skulle ”försvåra de diskussionerna”, säger han.

Dagens PS berättade för en vecka sedan att åklagaren som utreder Falcon Funds-härvan lagt ned 15 polisanmälningar i härvan; det rör sig om misstankar för 400 miljoner kronor. Det skulle annars, enligt åklagaren, bli ”nästan övermäktigt” att utreda.