I SEB:s internationella hållbar­hetsfonder finns några av världens största koldioxidutsläppare. Bland bolagen finns Rio Tinto och Heidelberg Cement – visar en kartläggning. ”Det är inte svart eller vitt”, svarar hållbarhetschefen på SEB:s fondbolag.

ANNONS

Ett av världens största råvarubolag, Rio Tinto, finns fortfarande med i SEB:s Hållbarhetsfond Global.

Rio Tinto är ett smutsigt bolag. Ett av världens enskilda största koldioxidutsläppare enligt tidningen The Guardian, där Rio Tinto ensamt stod för 0,75 procent av världens samlade koldioxidutsläpp 1988–2015.

Även tyska Heidelberg Cement och schweiziska Lafarge Holcim står för stora utsläpp genom sin cementproduktion i Europa. Heidelberg Cement äger bland annat Cementa – som enligt Naturvårdsverket är Sveriges näst största koldioxidutsläppare.

Stor granskning

Enligt en granskning som Di har gjort återfinns både Lafarge Holcim och Heidelberg Cement i SEB:s Hållbarhetsfond Global.

Där står det klart att SEB har valt bort vissa smutsiga bolag, och har kvar innehav i vissa andra.

Greenwashing

Greenwashing är ett ord som används allt oftare i sammanhangen.

Stora fossilutsläppare måsta kunna uppvisa strategier för hur de ska ställa om sina verksamheter om de ska kunna kvalificera sig till SEB:s fonder med hållbarhetsprofil.

Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB:s fondbolag ,säger till Di att hållbarhetsfrågan är med i investeringsbesluten, och att hållbarhet är ett komplext område.

”Ibland måste vi dra gränser, men det är inte svart eller vitt.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Soltech tecknar miljonorder i Kina