Ungefär en fjärdedel av de amerikanska ETF-fondernas vinster bygger på exponering mot den kinesiska marknaden. Det betyder att den ekonomiska oron i Kina kommer att spilla över på amerikansk ekonomi. I Sverige är exponeringen generellt sett lägre.

ANNONS

Problemen på den kinesiska börsen kommer att ha ofrånkomliga återverkningar på en global marknad. När BofA (Bank of Amerika) undersökte fondmarknadens exponering mot Kina fann man att en fjärdedel av vinsterna USA:s ETF:er (börshandlade fonder) har sin grund  i aktier handlade på den kinesiska marknaden, skriver Financial Times.

Det avspeglar den globala ekonomin däer 30 procent av BNP-tillväxten de senaste 20 åren bygger på Kina.

BofA identifierade också 251 ETF:er där 138 av dem genererade minst tre procent av sina vinster från kinesiska bolag.

“Många amerikanska bolag har byggt upp ett stort beroende av Kina”, säger Jared Woodard, chefsanalytiker i BofA:s kommitté.

“Investerare kanske inte vet om det. Människor vet hur mandaten ser ut I fonderna som de vanligen köper, men vad de kanske inte vet är att bolag i hela världen har blivit successivt mer beroende av Kina.

I Sverige är exponeringen generellt mindre, enligt uppgifter i Svenska Dagbladet.

Gentomot det krisande bolaget Evergrande har vanliga svenska banker, fonder och småsparare en mycket låg exponering, så de direkta effekterna av den kris som företaget nu går igenom kommer att vara mycket små, slår Svenska Dagbladet fast.

ANNONS
ANNONS

Om den kinesiska ekonomin nu är på väg in i en större kris som drabbar hela samhället och den globala tillväxten så kommer det även att märkas i Sverige. Till att börja direktäger över 100 000 svenskar kinesiska aktier genom Avanza eller Nordnet till en summa av ungefär 15 miljarder kronor.

Det är en liten del jämfört med hela det svenska aktieinnehavet på 1445 miljarder. Men  Kinafonder har också länge utgjort en del av fondutbudet, bland annat som tillval i Pensionsmyndighetens utbud. I genomsnitt hade Kinafonderna backat med tre procent i augusti i år, enligt Svenska Dagbladet.

Läs också:

Grattis alla ni med Kinafonder – överlägset bäst
Fonder för grön energi slår marknaden i Kina