Fondförmögenheten minskar kraftigt på grund av den geopolitiska oron och det är aktiefonder som i först hand dumpas.

ANNONS

I februari noterade aktiefonder nettouttag på 19,2 miljarder kronor.

I blandfonder var nettouttagen under månaden 4,6 miljarder kronor.

Även långa räntefonder noterade nettoutflöden på 5,9 miljarder.

Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 6,5 miljarder kronor.

Fondförmögenheten krympte med nästan 224 miljarder

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 31,5 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 32,9 miljarder.

Det här konstaterar Fondbolagens förening som uppger att nettoutflödet fonder sammanlagt uppgick till drygt 23 miljarder kronor i februari.

Den samlade fondförmögenhet i Sverige minskade med nära på 224 miljarder kronor under månaden och var vid utgången av februari 6 408 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

”Februari inleddes med oro kring bland annat inflation och stigande räntor, men avslutades på värsta tänkbara sätt med Rysslands invasion av Ukraina. De aktiva spararna fortsatte att dra ned på risken och samtliga fondkategorier noterade nettoutflöden under månaden, bortsett från korta räntefonder som ansågs säkra nog. Nettoutflödena från Ryssland- och Östeuropafonder låg på ungefär samma nivå som under månaden innan, vilket inte är särskilt förvånande då en fullskalig invasion var otänkbart för många innan den var ett faktum”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs även: Sitt still i båten när dina PPM-fonder rasar [Dagens PS]