Det totala nysparandet i fonder uppgick i juli till 18,8 miljarder kronor, enligt Fondbolagens Förening.

ANNONS

Nettoinsättningar gjordes främst i aktiefonder och långa räntefonder med 10,6 respektive 7,4 miljarder av vilket merparten tillföll företagsobligationer (6,2).

Även blandfonder uppvisade nettoinsättningar, 1,4 miljarder, medan korta räntefonder hade nettouttag på 0,7 miljarder kronor.

Rekordsålde fonder till följd av pandemin

Hittills i år (januari-juli) har fonder noterat ett nettoutflöde på 27,2 miljarder kronor. I mars paniksålde svenskarna fonder på grund av coronakrisen. Nettouttagen i fonder uppgick till drygt 80 miljarder kronor – nytt rekord – vilket gör att nettosparandet i fonder hittills i år är negativt med 18,9 miljarder kronor. Trots uppgången i fondsparandet de senaste månaderna.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade i juli med 80 miljarder kronor och uppgick vid slutet av månaden till 4 856 miljarder.

”Spararna fortsätter att köpa fonder. För fjärde månaden i rad är nettosparandet kraftigt positivt. Noterbart i juli är att spararna, i motsats till tidigare spartrender, köper Sverigefonder i högre utsträckning än globalfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.