Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska sänkas samt få ett maxtak.

ANNONS

Endast direkta kostnader för administrativa hantering får tas ut, och skall högst uppgå till 0,0127 prisbasbelopp vilket motsvarar cirka 600 kronor 2021. Avgift får inte tas ut om värdet av försäkringen underskrider ett prisbasbelopp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

”Införandet blir något senare än planerat, i april 2021 i stället för vid årsskiftet. Vi hade hoppats på årsskiftet, men samtidigt får man sätta detta i perspektiv. Flytträtten och avgifterna kring den är en fråga som stött och blötts i åratal. Nu äntligen kommer åtgärder införas så att flytträtten också kommer att fungera i praktiken”, kommenterar Nordnets sparekonom Frida Bratt i ett blogginlägg.

ANNONS
ANNONS