Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, hade en avkastning på 1,8 procent i det andra kvartalet. Det innebär att fonden ökade 167 miljarder norska kronor. Avkastningen beskrivs ha varit 0,2 procentenheter lägre än jämförelseindex.

ANNONS

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 2,7 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 0,0 procent. Fastighetsinvesteringarna avkastade 1,9 procent under kvartalet.

”Nordamerikanska och europeiska aktier har haft en positiv utveckling under kvartalet, trots utsikterna för ökade handelshinder. Det bidrog positivt till fondens avkastning”, säger Trond Grande, vice vd för Norges Bank Investment Management.

Oljefondens marknadsvärde var vid utgången av kvartalet var 8 337 miljarder norska kronor. Investeringarna är fördelade på 66,8 procent i aktier, 30,6 procent i räntebärande värdepapper och 2,6 procent i fastigheter.

ANNONS
ANNONS

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.