Bakgrunden till stoppet är stora utflöden från nervösa kunder till följd av coronakrisen. Di.se berättar att Kreditfonden, eller Scandinavian Credit Fund som den heter officiellt, har strypt möjligheten för sparare att göra uttag.

ANNONS

Fonden attraherar med hög avkastning genom direktutlåning till företag.

Enligt artikeln har investerare nu begärt uttag på cirka 780 miljoner kronor ur fonden, en summa som i dagsläget inte täcks av fondens likvida medel.

”Vi har stängt fonden för uttag då vi har stora förfrågningar om inlösen”, uppger förvaltaren Fredrik Sjöstrand för Di, som berättar att fonden dock har för avsikt att leva upp till mängden utflöden i takt med att likviditet tillkommer.

ANNONS
ANNONS

”Vi avvaktar tills lån förfaller. Det gör att det kan ta ett tag, kanske mellan sex och åtta månader, innan vi kan möta alla utflöden”, förklarar i Fredrik Sjöstrand i artikeln, där det även framgår att den mindre systerfonden Nordic Factoring Fund inte berörs av stoppet.