Dagens PS

Kraven hårdnar på fondbolagen

Pensionsmyndigheten radar nu upp flera villkor som fondbolagen måste uppfylla för att få verka på det nya fondtorget. (Foto: TT)
Pensionsmyndigheten radar nu upp flera villkor som fondbolagen måste uppfylla för att få verka på det nya fondtorget. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 12 sep. 2018Publicerad: 12 sep. 2018

Pensionsmyndigheten har i dag offentliggjort ett avtal för fondbolag som vill vara med på dess nya fondtorg. Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018 och ställer högre krav på de fondbolag som vill finnas på fondtorget.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bland nyheter nämns att premiepensionens fondtorg blir provisionsfritt samt att det kommer ställas ett storlekskrav på att varje fond ska ha minst 500 miljoner kronor per fond i förvaltat kapital utanför fondtorget.

Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018.

Bland huvudpunkterna för de nya kraven på fondförvaltare nämns:

– Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
– Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
– Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
– Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
– Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
– Minimikrav på hållbarhetsarbete.
– Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS