Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 22,7 miljarder i november. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 0,6 miljarder.

ANNONS

Även hedgefonder och blandfonder hade nettouttag på 0,6 respektive 0,2 miljarder kronor.

Det totala nettosparandet i fonder uppgick till 19,9 miljarder kronor under månaden, enligt Fondbolagens Förening.

Hittills i år (januari-november) har fonder noterat ett totalt nettoinflöde på 7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisar nettoinsättningar på 19,6 miljarder.

”Efter ett historiskt år, med otroliga svängningar på de finansiella marknaderna, når nu de svenska spararnas fondförmögenhet rekordnivåer. Detta om något visar vikten av långsiktighet och värdet av att inte gripas av panik även om det för stunden kan se mörkt ut. Fondspararna valde att satsa på aktiefonder istället för räntefonder under november, en vändning från månaden innan”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 340 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 5 313 miljarder.