Regeringen vill införa ett nytt system för upphandling för fondtorget inom premiepensionen. Det får Fondbolagens förening att se rött. De menar att förslaget kan leda till sänkta pensioner. 

ANNONS

”Det finns inget att vinna genom att införa ett komplext och stelbent upphandlingsförfarande”, skriver Fredrik Nordström, vd för  Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Regeringens syfte att höja kvaliteten på fondtorget är redan uppfyllt, menar han.

”Efter Allra-skandalen har premiepensionssystemet gått från ett system med avsaknad av kontroll och tillsyn till att ha omfattande krav och uppföljning av fonderna. En offentlig upphandling behövs inte längre för att höja kvaliteten på fondtorget, detta är redan gjort”, skriver han.

Han skriver också att en nyordning där en myndighet ska välja vilka fonder som får vara med på fondtorget riskerar att leda till att ”små och nischade fonder kommer ha svårt att komma med i upphandlingarna.”

Resultatet av förslaget kommer istället bli sämre pensioner och valmöjligheter, enligt Fondbolagens förening.

ANNONS
ANNONS

”Att införa tekniskt komplicerade upphandlingar av premiepensionsfonder ger ingen ytterligare vinst. Man straffar istället pensionsspararna genom att minska deras inflytande över sina egna pensioner och försämra fondutbudet. De mest framgångsrika fonderna riskerar att uteslutas redan i upphandlingskriterierna”, skriver vd:n för Fondbolagens förening.

Läs även: De bästa och sämsta fonderna 2021 [Dagens PS]