Dina pensionspengar är placerade i kol och olja. Statens AP-fonder struntar i lagen som kräver att hänsyn tas till klimat och hållbarhet.

ANNONS

Enligt SVT äger de pensionsförvaltande AP-fonderna aktier i kol- och oljebolag för drygt 16 miljarder kronor.

AP-fonderna ska enligt lag ta hänsyn till klimat och hållbarhet i sin exponering i linje med Parisavtalet. I synnerhet gäller det 1-4-AP-fonderna.

Trots det visar SVT:s granskning att AP-fonderna investerar motsvarande 1 500 kronor per svensk invånare i världens 200 största fossila bolag.

Släpper ut ett ton CO2 om året per svensk

AP-fondernas stora ägande i ”klimatbovarna” till företag genererar koldioxidutsläpp på ett ton per år för varje svensk, framgår det.

Enligt AP-fondernas filosofi kan de påverka de stora utsläppsföretag i klimatpositiv riktning genom aktivt ägande.

Första AP-fonden och Andra AP-fonden har enligt SVT ett par hundra miljoner i investeringar i de fossila bjässarna. Båda AP-fonderna uppger att man beslutat att sälja av sina fossila innehav.

”Vi har valt att avinvestera fossila bolag, för att begränsa den finansiella risken”, säger Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, till SVT.

ANNONS
ANNONS

Allra största horisont mot smutsiga bolag har Sjunde AP-fonden, där fem miljoner svenskar har sin premiepension. Sjunde AP-fonden har 11,3 miljarder kronor i fossila tillgångar.

”Om vi bara säljer av alla oljebolag har inte världen blivit bättre”, resonerar Sjunde AP-fondens vd Richard Gröttheim.

Läs även: Fler börsbolag lovar halvera sina utsläpp [Dagens PS] »