E-handelsbolaget Qliro Group har genomfört en riktad emission på cirka 210 miljoner kronor före transaktionskostnader. ”[Kapitalet] avses användas för att möjliggöra fortsatt tillväxt inom den snabbt växande marknaden för betallösningar till större e-handlare i Norden”, skriver bolaget i samband med emissionen. 

ANNONS

I emissionen deltog bland annat finska Mandatum Life (dotterbolag till finska Sampo) som tecknade aktier för motsvarande 9,8 procent av totala antalet utestående aktier i Qliro efter emissionen.

”Nettolikviden från nyemissionen avses främst att användas för att stärka kapitalbasen i Qliro Groups dotterbolag Qliro AB och möjliggöra fortsatt tillväxt inom den snabbt växande marknaden för betallösningar till större e-handlare i Norden och andra digitala banktjänster till Qliros kundbas om cirka 2,2 miljoner aktiva kunder”, skriver bolaget.

Ska genomföra utdelning i dotterbolaget

Totalt såldes 29 954 951 stamaktier under emissionen för priset av sju kronor styck, att jämföra med gårdagens stängningskurs på 7,31 kronor. Teckningskursen blev fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Emissionen medför en utspädning på cirka 16 procent.

Utöver emissionen har Qliro Group också beslutat om utdelning av aktier i det helägda dotterbolaget Qliro. Ett beslut om detta ska fattas vid en extra bolagsstämma att hållas den 28 september.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Qliro satsar på försäkringar med Insurely [Dagens PS]